Paranın Bugünkü Değer Hesabı

Paranın bugünkü değer hesabı olarak bilinen ama bilimsel adı Net Bugünkü Değer Hesabı olan ekonomik kavramı açıklamaya çalışacağız.

İşletme iktisadi ve muhasebe uygulaması türevi olarak kullanılmakta olan Net Bugünkü Değer Hesabı aslında bir formülden meydana gelen hesaplama aracıdır. Bu hesaplama sayesinde paramızın, belli bir yıl sonra enflasyon ve değer kayıpları ile getiri ve alternatif maliyetlerinin denkleştirilmesi neticesinde, hangi değerde olduğunu öğrenmemiz kolaylaşıyor.

İlk olarak net bugünkü değerin hesaplanmasında kullanılan formülü basit düzeyde anlatmaya çalışalım. Nakit girişlerinin bugünkü değeri ile nakit çıkışlarının bugünkü değeri arasında ki farkın bulunması ve bu ortaya çıkan değerden sermaye maliyetinin çıkartılması yöntemi ile hesaplanır. Küçük bir örnek vermek gerekirse, 1.000 TL olan ilk yatırım maliyetli bir projeyi ele alalım. Bu yatırımın ekonomik ömrünün 3 yıl olduğunu kabul edelim. Projenin getirisi ise yıllar itibariyle 300 TL, 600TL ve 800TL olsun. Sermayenin maliyetini ise %10 olarak ele alalım. (1+0,1) yıl sonucu gelire bölerek sermayensin ıskonto miktarı bulunur. Sırasıyla 272,495 ve 601 TL maliyetinden arındırılmış getiri bulunur. Son olarak yılların gelirleri toplamı 1368 TL den ilk yatırım maliyeti 1.000 TL çıkarılarak net bugünkü değere ulaşılmış olur. Çıkan sonuç pozitif bir sayı verdiğinden, projenin yatırım yapmak için rasyonel olduğu sonucuna varmamız gerekir.

Paranın bugünkü değer hesabı kullanılmasının sağladığı bazı avantajlar vardır. Öncelikle ıskonto kolay olarak uygulanabilir ve alternatif maliyeti basit bir şekilde görmemizi sağlar. Nakit girişlerini yıllar bazında hesapladığı için hem negatif dönemlerin ayrıştırılmasında hem de yatırımcının zaman tercihi yapmasına olanak sağlamaktadır. Fakat doğru bir ıskonto oranı tespit edilemezse bu yöntem başarısız sonuçlar verir. Ayrıca ıskontonun projenin ömrü boyunca sabit kalması bazı sonuç sapmalarına sebebiyet verir. 

Post Comment