Forex Arbitraj nedir?

Forex Arbitraj, çeşitli piyasalarda fiyat farkını kullanılarak gelirin elde edilmesi sürecidir. Dolayısıyla, fiyat farkından yararlanmak için dövizin, metanın, menkul kıymet ve hisse senetlerinin satılmasına arbitraj denir. Yani, eğer herhangi bir ürünün fiyatı A pazarında B pazarına oranla daha düşük ise, kişiler veya kurumlar (çoğu durumda bunlar profesyonel tüccarlar olur) fiyat farkını kullanarak bu ürünü A pazarından alarak B pazarında satıyorlar ve böylece fiyat farkının büyüklüğüne bağlı olarak az veya çok derecede gelir elde ediyorlar.

Gelin ilk önce arbitrajın varoluş nedenini öğrenelim. Arbitraj genel pazarın etkin çalışmaması, bir sözle, piyasada yaşanan verimsizlik sonucu ortaya çıkıyor. Öyle ki, her iki pazarın birbirinden haberdar olmaması sonucunda büyük fiyat farkları meydana gelir. Arbitraj ise aslında bu farklılıkların giderilmesinde büyük bir rol oynar. Peki bu nasıl oluyor?

Sadece, arz ve talep kanununu uygulayarak cevabı bulmak mümkündür. İlk önce, alıcı kısmında tüccarların ürününün fiyatı A marketinde artıyor, yani genel talep çoğalıyor, bu sırayla bu ürünün fiyatının artmasına neden olur. Bunun tam aksine, bu tüccarların B marketinde satıcı sıfatıyla genel teklifi arttırması sonucunda ise fiyatlar aşağı iniyor. Sonuçta, her iki piyasada aynı ürün fiyatları bir süreden sonra aynı duruma gelmiş oluyor. Böylece, arbitraj süreci çeşitli piyasalarda fiyat uygunsuzluğunu aradan götürür. Kısacası, arbitraj genel pazarda aynı ürünün fiyatının ayrı ayrı yerlerde aşırı derecede değişimini önleyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Eğer özetlersek, şöyle bir karara varabiliriz, arbitraj pazarın düzgün çalışmaması ile ilgili olarak merhem işlevini yerine getiren bir süreçtir.

Post Comment