KONUT DEĞERİNE GÖRE KREDİ ALINIR MI?

Ev kredisi almak isteyenlerin en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de konut değerine göre kredi alınıp alınamayacağıdır. Bu konu biraz değişkenlik göstermektedir. Bankalar kredi verirken birçok kriteri göz önünde bulundurmaktadır. Bunların başında kişinin kredi almaya müsait olup olmadığıdır. Bunlar incelendikten sonra kredi verme işlemine geçilir.
Konut değerine göre tam tamına bir kredi almak mümkün değildir. Bunun yerine konut değerine yakın bir seviyede kredi verilmektedir. Bunun için konuta incelemek için ekspertiz gönderilir. Yani konutu çeşitli açılardan inceleyip değerlendirecek kişi. Bu kişiler, gelip konutu geniş çaplı incelerler ve ardından ekspertiz raporu hazırlarlar. Bu rapor konut kredisinin verilebilmesi için önemli bir rapordur. Buna rapora göre ev konutu için verilecek kredi miktarı belirlenmektedir. Bu raporda eve biçilen bir değer vardır. Ekspertiz raporu olumluysa ev değerinin % 80’ine kadar kredi verilebilmektedir. Bazen bankalar ekspertiz raporuna itiraz edebilmektedirler. Eğer itiraz olursa bir miktar ödeme daha artabilir. Raporda evin ok yönlü olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yani kullanılan malzemeden muadili olan her şeye kadar incelenmiş olması gerekir.
Konut değerine göre kredi meselesi bazı aşamalardan geçtiği için tam olarak belli değildir. Fakat genel olarak belli olan miktar % 80 civarındadır. Bu oran ise ev değerine göre belirlenmektedir. Örneğin iki yüz bin Türk lirası değer biçilen bir konuta yüz altmış bin Türk lirası kredi verilemektedir.

Post Comment